Slibem nezarmoutíš...

Včera 2. 11. 2023 jednali zastupitelé města Písek o plánované spalovně odpadů ZEVO. V současné době se čeká na rozhodující stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Je to projekt v téměř konečné fázi. Jsou na něj i schválené dotace. Přesto někteří zastupitelé začínají pochybovat nad jeho rentabilitou. I když bude EIA schválená, zastupitelé Písku budou výstavbu spalovny znovu projednávat. A příčina?

"Nutno říci, že Písek potřebuje spalovat 50 tisíc tun. A jediné, co s jistotou v současné chvíli víme, je, že máme 9 tisíc tun. To znamená, že musíme sehnat zbylých 41 tisíc tun.", říká Josef Knot. A to i přesto, že kapacita byla předem ověřena. Viz Ověření kapacity záměru. Toto ověření vychází ze dvou memorand. Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 – města a Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 – svozové společnosti.  Memorandum podepsala i firma Rumpold O1 - Vodňany s.r.o. v zastoupení M. Hejduka. Toho samého M. Hejduka, který na zastupitelstvu města Český Krumlov 19.11.2023 tvrdil:  "Palivo bude vyráběné u nás. V jižních Čechách ho (odpadu) bude dost".  Co na to říct? Že slibem nezarmoutíš.  Ovšem Písku se smluvně zavázal.

Můžete namítnout, že v Carthamusu a.s. by se mělo využívat palivo TAP. To je pravda, ale to by se mělo vyrábět právě v Rumpoldu ve Vodňanech z českého odpadu, kterého je už teď v plánovaných projektech nedostatek. V roce 2021 se podle Aktualizace Plánu Odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025 s výhledem do r. 2035  skládkovalo  173 739 tun odpadu.  Kapacita budějovické spalovny by měla být 160 tis. tun, kapacita v Plané 32 až 80 tisíc tun, Písku 50 tisíc tun. Chápu tedy písecké zastupitele, že musí celý záměr znovu zrevidovat a případně začít hledat novou cestu, jak zásobovat Písek teplem. Dokonce starosta Michal Čapek nevyloučil ani referendum. Ale vzhledem ke schválené půjčce na přípravné práce 3 milionů Kč, o které včera rozhodlo zastupitelstvo Písek, se předpokládá, že záměr EIA schválí a odpad se na úkor jiných spaloven sežene. 

Krumlovští zastupitelé jsou v jiné pozici. Teplo budou domácnosti mít, i když se záměr rozšíření nebude realizovat. Odpady města ČK a přilehlého okolí záměr neřeší (s těmi je naopak počítáno ve Svozové studii KV 20 12 21.DOCX (live.com) v koncepčních materiálech Jihočeského kraje.  Takže jejich NE nebude mít negativní důsledky pro život obyvatel. Jen na zisk firmy Carthamus a.s. Ale ten byl dle obchodního rejstříku v loňském roce ve výši Kč 44,8 milionů. 

Hezký den
Markéta Němečková

Prezentace záměru firmou Carthamus a. s. na zastupitelstvu ČK

Dne 19. října 2023 proběhla na zastupitelstvu města Český Krumlov veřejná prezentace firmy Carthamus a. s. Většina z nás očekávala vizuální představení záměru obsahující základní data a fakta, která by rozšíření podpořila. Obzvlášť po několikastránkových připomínkách sepsaných ve zjišťovacím řízení Obcí Přísečná, Krajskou hygienickou stanicí, Českou inspekcí životního prostředí, Hnutím DUHA České Budějovice, firmou Lira s.r.o., Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Arnikou, Stranou zelených, Městským úřadem v ČK, Městem Českým Krumlov a Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Prezentace ovšem připomínala spíše krátký reklamní šot natáčený v prostředí Alp. Neměla vůbec nic společného s představovaným záměrem. Jejím jediným přínosem mohlo být pro naprosto nezasvěcené vysvětlení rozdílu mezi TAP palivem a ostatním. Ale ani to není relevantní informace, protože v záměru se sice uvádí využívání paliva TAP, ale i ostatního. Možná jsme měli podprahově vnímat záměr jako naprosto ekologický. Vzhledem k natáčení v malebném alpském prostředí.

Překvapuje mě, že firma Carthamus a.s. svou prezentaci neupravila, protože tyto nedostatky jí byly vyčteny již na radě Města ČK dne 9. října 2023. Této prezentace se účastnili nejen radní ČK, ale také starosta Přísečné, kterému pozvánka dorazila datovou schránkou od firmy Carthamus a.s. Minimum dat, žádné závazky a stále se měnící „fakta“ např. o počtu projíždějících kamionů. Protože ji starosta Přísečné Němeček vyhodnotil jako takřka bezcennou, neplánoval se jejího představení na zastupitelstvu ČK vůbec účastnit, přestože byl i na něj pozván. Během následujících dní byl ale osloven občany ČK, aby se za ně ptal. Že ne všemu rozumí a nejsou si jisti, že padnou všechny „správné otázky“. Rozhodně si tam nepřišel vyřizovat účty, nebo se předvádět zastupitelům Obce Přísečná v online přenosu, jak uvedl zastupitel Mgr. Kneifl. Jeho interpretace zastupitelů Obce Přísečná mi přišla dehonestující. Oni jsou vždy na každý bod jednání připraveni a neočekávají, že za ně „úkoly“ bude dělat někdo jiný.

Záměr byl „představen“, otázky padly, vysvětlení také. Svůj názor si můžete udělat sami. Záznam je dostupný na stránkách Města Český Krumlov.

https://live.publicstream.cz/krumlov/zasedani-zastupitelstva-mesta-cesky-krumlov-c-9-2023-1061

Nejpřínosnějším výstupem z této prezentace bylo závěrečné shrnutí Mgr. Dany Kuchtové, která apelovala na zastupitele Města Český Krumlov a celý záměr v pár větách stručně a výstižně shrnula.

https://fb.watch/n-4cfBqBW1/

Tento záměr nemá žádná pozitiva pro přilehlé obyvatelstvo!

Hezký den

Markéta Němečková

 

Nový web

Přátelé,

vítám vás na nových www stránkách, které by měly obsahovat veškeré dostupné a relevantní informace týkající se záměru firmy Carthamus tj. „Rozšíření současné výroby ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice o spalování odpadu.“

V současné době jsou lidé zahlceni informacemi. Ne každý je ovšem dokáže aktivně vyhledávat a posuzovat jejich dezinformační hodnotu. Na základě informací si ale tvoříme názor, budujeme postoj a následně konáme. Nás občanů Přísečné je málo. Problém rozšíření výroby firmy Carthamus se ale netýká jen nás. Ve stejné míře se to bude týkat občanů Českého Krumlova, Srnína, Zlaté Koruny, Rájova,… A jestli jsme se z něčeho z minulosti poučili, tak je to právě informovanost. Nejsem zastánce přehnaného pitvání se v minulosti. Ovšem nebudu se dívat na to, jak se opět po několika letech „promlčíme“ k něčemu, co tady téměř nikdo nechce. Od nás Přísečňáků se aktivní „odpor“ očekává. Každé vystoupení, které bude náš starosta mít, bude mít přívlastek „emotivní“. Je nás ale málo! Nemáme pověřený úřad, který vydává kolaudační rozhodnutí bez ohledu na ostatní instituce, nemáme silné loby s politiky v zádech, ale máme svou hrdost, odhodlání a hodnoty, které nám nedovolí jen nečinně sledovat, jak se nám za ploty buduje něco, co je nejen naprosto nepotřebné, nesmyslné, ovlivní to negativně naše současné životy, ale významně i krajinu, kterou předáme našim dětem. Chcete ji předat zhuntovanou? My ne! Proto čtěte, sdílejte, diskutujte, zapojujte se,… Hlavně nemlčte!

Ve většině našich komentářů, vystoupení, vyjádřeních se opíráme o to, „co bylo“. Spousta z vás vlastně neví, „co bylo“. Co nám ten Carthamus vlastně udělal. Proč nevěříme jim ani slovům úředníků a zástupců města Český Krumlov. Nechci to tu subjektivně vysvětlovat. Ale můžete si přečíst objektivní názor města Krásná Lípa, jehož zástupcům se podařilo Carthamus úspěšně vyhnat z města. Bohužel k nám. Článek byl otištěn v jejich půlměsíčníku Vikýř.

Krásný den!

Ing. Markéta Němečková
cc58c509-4404-4b8d-a8e1-da37d6a7beb0jpg