STOP  ZÁMĚRU FIRMY CARTHAMUS O ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU ENERGOBLOKU DOMORADICE 
o spalování odpadu a výrobku z něj s kapacitou 80 000 tun ročně.

Proč nemůžeme souhlasit se záměrem “Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice”

Posuzovaný záměr bude mít významný negativní vliv na životní prostředí, chráněná území v okolí. CHKO Blanský les, PP Cvičák, PR Vyšenské kopce, PP Výří vrch, PP Kalamandra. Záměr je neopodstatněný a naprosto neodpovídá trendům v oblasti odpadového hospodářství, které klade důraz na recyklaci a následné snižování množství spalovatelného odpadu pro energetické využití. Kapacity obdobných zařízení v jihočeském kraji nebude možné i bez tohoto záměru naplnit odpady vyprodukovanými zde. Záměr bude významným zdrojem zápachu. Zkomplikuje se již v současné době neuspokojivá dopravní situace v oblasti z důvodu nevyužívání vlakové dopravy. Z důvodu vyššího hluku ze stacionárních zdrojů a zvýšeného dopravní zatížení především těžkými nákladními auty. Realizací záměru se zvýší množství vypouštěných emisí do ovzduší a dojde tím ke znečištění ovzduší. Významně bude ovlivněno klima. Jako vedlejší produkt vznikne částečně toxický odpad v množství 12 tisíc tun popela a 5,7 tisíc tun jedovatého popílku. Z důvodu ochrany zdraví, majetku a životního prostředí občanů, kteří budou tímto záměrem ovlivněni.

Aktuálně

Nejnovější informace

Z médií

Články, videa, odkazy

Dokumenty

Veřejně publikované 

Zhodnocení záměru Mgr. Danou Kuchtovou  

na prezentaci záměru firmy Carthamus a. s. na zastupitelstvu Města Český Krumlov dne 19. října 2023

Kontaktujte nás