Problém dobře ilustruje situace v Jihočeském kraji, kde se plánují nezávisle na sobě 4 ZEVO s téměř trojnásobnou kapacitou, než v nich bude moct být v roce 2035 energeticky využito.                   Arnika 29. 2. 2024 

Nedej se!

Podle plánu odpadového hospodářství bude po roce 2035 v Česku možné spalovat kolem 1.9 milionů tun komunálních odpadů ročně. Stávající spalovny a zařízení s uděleným souhlasným stanoviskem EIA již tento limit překračují. Jejich realizace podle kritiků může ohrozit naplňování recyklačních cílů, anebo si vyžádat dovoz odpadů ze zahraničí.

Plánovaná spalovna odpadů v Českém Krumlově

80 tisíc tun paliva vyrobeného z odpadů (TAP) ročně se budu možná pálit také v Domoradicích v Českém Krumlově. Spalovnu tam plánuje firma Carthamus, která teplem zásobuje čtvrtinu města. Také zde je stavba spalovny součástí snahy teplárenské společnosti vypořádat s blížícím se odklonem od uhlí, ačkoli stejně jako uhlí, i odpad je v podstatě fosilní palivo, pouze v trochu jiné podobě. O odpady, které budou v Jihočeském kraji produkovány, se přitom uchází i již schválená megaspalovna v Českých Budějovicích a spalovny v Plané nad Lužnicí a Písku. Dokumentace se zmiňuje o tom, že spalovnami zatím nejsou pokryty sousedící kraje, což ukazuje na plánovaný dovoz odpadů odjinud. S emisemi a toxickými pevnými zbytky po spalování odpadů se však budou muset vypořádat v Českém Krumlově.
Arnika 2. 11. 2023

Společnost Carthamus se chystá rozšířit areál energobloku. Pak by v něm spalovala tuhé alternativní palivo vytvořené z odpadu.
Nejprve však musí prolomit odpor obcí a lidí z okolí. Projekt nevítá ani českokrumlovská radnice.

iDnes 20. 10. 2023

Carthamus chce v Č. Krumlově rozšířit spalovnu pro až 80.000 tun odpadů ročně

Firma Carthamus chce v Českém Krumlově rozšířit spalovnu v areálu Energobloku. Plánuje spálit ročně až 80 000 tun upravených komunálních odpadů, tzv. tuhých alternativních paliv. Stavět chce začít v roce 2025, palivem by byl recyklovaný komunální odpad z vodňanské firmy Rumpold. K záměru mají výhrady ekologická hnutí, obyvatelé města i někteří politici, doplnění žádají i úřady včetně ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z oznámení v databázi EIA. Firma záměr včera představila krumlovským zastupitelům. Carthamus dodává teplo a teplou vodu asi 3200 krumlovským obyvatelům a řadě firem, nyní spaluje biomasu. 
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení ohledně záměru Carthamu zprovoznit v Energobloku v Domoradicích kotel na spalování 80 tisíc tun odpadu ročně. Firmě dalo za úkol v dokumentaci doplnit řadu věcí, které se týkají např. vlivu na hluk, životní prostředí nebo na silniční provoz. Má také jasně říct, jaké odpady chce pálit a odkud je hodlá vozit.

Pro jedny výhodný zdroj energie s menší emisní zátěží, pro druhé naopak stálé využívání fosilních paliv – jen s jinou nálepkou. Spalovny odpadů mají do deseti let vyrůst v Českých Budějovicích, Písku, Plané nad Lužnicí a nově i Českém Krumlově. Téma rozebírá pořad Přímá řeč.   Český rozhlas 27. 9. 2023

Společnost Carthamus plánuje na okraji Českého Krumlova rozšířit areál energobloku. V novém kotli by spalovala až 80 tisíc tun odpadu ročně. Má jít o tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních a průmyslových odpadů. Okolním obcím a firmám pak bude nabízet levnější teplo a elektřinu. Vedení Krumlova i sousední obec Přísečná jsou ale proti.
Společnost Carthamus chce na okraji Českého Krumlova rozšířit areál energobloku. V novém kotli plánuje spalovat až 80 tisíc tun odpadu ročně. Konkrétně jde o tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních a průmyslových odpadů. Okolním obcím a firmám pak bude nabízet levnější teplo a elektřinu. Vedení Krumlova i sousední obec Přísečná jsou ale proti.
Na prohlášení ohledně záměru postavit v Domoradicích kotel na spalování odpadu, které Deníku zaslala společnost Carthamus a v němž firma uvedla, že chce občanům Přísečné nabídnout elektřinu za zvýhodněné ceny, zareagoval ještě ten den Jiří Němeček, starosta Přísečné, v jejímž katastru Energoblok Domoradice stojí. Koupit se nedáme, řekl občanům.  
Územní plán, doprava, severní obchvat města, řešení bezdomovců na kruhovém objezdu u Kauflandu. To jsou témata, která krumlovský místostarosta Zbyněk Toman řešil podle svých slov s představiteli společnosti Carthamus, s nimiž se sešel od loňského podzimu několikrát. O záměru spalovat v Energobloku odpady se dozvěděl před půl rokem, jak sdělil Deníku. Nic dalšího ale až do zveřejnění záměru ministerstvem životního prostředí neřešil. Přečtěte si i další odpovědi: tří starostů a dvou krajských náměstků a také šéfa firmy Carthamus.

Že se o záměru firmy Carthamus postavit v domoradickém Energobloku spalovnu odpadu dozvěděl až v pondělí 4. září, potvrdil starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády. V úterý poskytl Deníku rozhovor, společně s tajemníkem úřadu. Oba se k celé věci vyjádřili s tím, že město má v plánu záměr opřipomínkovat ve chvíli, kdy k tomu bude znovu příležitost, a že s ním starosta seznámí i veřejnost.                                             
Energoblok v Domoradicích, který dodává teplo a teplou vodu zhruba čtvrtině obyvatel Krumlova, chce v roce 2025 začít stavět a v roce 2026 spustit kotel na spalování 80 tisíc tun odpadu ročně. Starosta Přísečné Jiří Němeček, v jejímž katastru teplárna stojí, okamžitě po zveřejnění záměru oslovil specialistku na právo životního prostředí a v poslední den lhůty na připomínky poslal na ministerstvo odpověď. K záměru se pro Deník vyjádřil i krajský náměstek pro životní prostředí František Talíř.
V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně
Víc odpadu, než kolik za rok vyprodukují celé České Budějovice, má v plánu každý rok spalovat v Energobloku v Domoradicích firma Carhtamus, jež teplem a teplou vodou zásobuje čtvrtinu obyvatel Českého Krumlova. Chystá se tam postavit kotel na tzv. termické zpracování odpadu a dovážet ho kamiony odjinud. O záměru, který ze zákona podléhá procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), informovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 1. srpna. Starosta Krumlova prý o záměru do vydání tohoto článku nevěděl.

Víte, jak se žije v obci, kde se podařilo realizovat projekt biomasové elektrárny? Záměr, jemuž Krásná Lípa v roce 2008 zabránila v hodině dvanácté přeštípnutím kabelů, jimiž bylo Komaxo už už napojené na rozvodnou síť? Ty kabely byly tenkrát položeny v obecní komunikaci bez svolení obce, což dokonale ilustruje způsoby této a jí podobných firem. Slabé nervy ať dál nečtou. Mohlo by se jim udělat nevolno z představy, čemu jsme unikli jen těsně a jen díky krajně ráznému zákroku vedení města. A z toho, jak fungují státní/krajské instituce, byť tentokrát nebude řeč o Ústeckém kraji. Ale bylo by to tady jiné? Kdo tomu uvěří?

Našli jste další články, videa, rozhovory, prezentace, komentáře? DEJTE NÁM VĚDĚT.

E-mail