Včera 2. 11. 2023 jednali zastupitelé města Písek o plánované spalovně odpadů ZEVO. V současné době se čeká na rozhodující stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Je to projekt v téměř konečné fázi. Jsou na něj i schválené dotace. Přesto někteří zastupitelé začínají pochybovat nad jeho rentabilitou. I když bude EIA schválená, zastupitelé Písku budou výstavbu spalovny znovu projednávat. A příčina?

"Nutno říci, že Písek potřebuje spalovat 50 tisíc tun. A jediné, co s jistotou v současné chvíli víme, je, že máme 9 tisíc tun. To znamená, že musíme sehnat zbylých 41 tisíc tun.", říká Josef Knot. A to i přesto, že kapacita byla předem ověřena. Viz Ověření kapacity záměru. Toto ověření vychází ze dvou memorand. Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 – města a Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 – svozové společnosti.  Memorandum podepsala i firma Rumpold O1 - Vodňany s.r.o. v zastoupení M. Hejduka. Toho samého M. Hejduka, který na zastupitelstvu města Český Krumlov 19.11.2023 tvrdil:  "Palivo bude vyráběné u nás. V jižních Čechách ho (odpadu) bude dost".  Co na to říct? Že slibem nezarmoutíš.  Ovšem Písku se smluvně zavázal.

Můžete namítnout, že v Carthamusu a.s. by se mělo využívat palivo TAP. To je pravda, ale to by se mělo vyrábět právě v Rumpoldu ve Vodňanech z českého odpadu, kterého je už teď v plánovaných projektech nedostatek. V roce 2021 se podle Aktualizace Plánu Odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025 s výhledem do r. 2035  skládkovalo  173 739 tun odpadu.  Kapacita budějovické spalovny by měla být 160 tis. tun, kapacita v Plané 32 až 80 tisíc tun, Písku 50 tisíc tun. Chápu tedy písecké zastupitele, že musí celý záměr znovu zrevidovat a případně začít hledat novou cestu, jak zásobovat Písek teplem. Dokonce starosta Michal Čapek nevyloučil ani referendum. Ale vzhledem ke schválené půjčce na přípravné práce 3 milionů Kč, o které včera rozhodlo zastupitelstvo Písek, se předpokládá, že záměr EIA schválí a odpad se na úkor jiných spaloven sežene. 

Krumlovští zastupitelé jsou v jiné pozici. Teplo budou domácnosti mít, i když se záměr rozšíření nebude realizovat. Odpady města ČK a přilehlého okolí záměr neřeší (s těmi je naopak počítáno ve Svozové studii KV 20 12 21.DOCX (live.com) v koncepčních materiálech Jihočeského kraje.  Takže jejich NE nebude mít negativní důsledky pro život obyvatel. Jen na zisk firmy Carthamus a.s. Ale ten byl dle obchodního rejstříku v loňském roce ve výši Kč 44,8 milionů. 

Hezký den
Markéta Němečková