Dne 19. října 2023 proběhla na zastupitelstvu města Český Krumlov veřejná prezentace firmy Carthamus a. s. Většina z nás očekávala vizuální představení záměru obsahující základní data a fakta, která by rozšíření podpořila. Obzvlášť po několikastránkových připomínkách sepsaných ve zjišťovacím řízení Obcí Přísečná, Krajskou hygienickou stanicí, Českou inspekcí životního prostředí, Hnutím DUHA České Budějovice, firmou Lira s.r.o., Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Arnikou, Stranou zelených, Městským úřadem v ČK, Městem Českým Krumlov a Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Prezentace ovšem připomínala spíše krátký reklamní šot natáčený v prostředí Alp. Neměla vůbec nic společného s představovaným záměrem. Jejím jediným přínosem mohlo být pro naprosto nezasvěcené vysvětlení rozdílu mezi TAP palivem a ostatním. Ale ani to není relevantní informace, protože v záměru se sice uvádí využívání paliva TAP, ale i ostatního. Možná jsme měli podprahově vnímat záměr jako naprosto ekologický. Vzhledem k natáčení v malebném alpském prostředí.

Překvapuje mě, že firma Carthamus a.s. svou prezentaci neupravila, protože tyto nedostatky jí byly vyčteny již na radě Města ČK dne 9. října 2023. Této prezentace se účastnili nejen radní ČK, ale také starosta Přísečné, kterému pozvánka dorazila datovou schránkou od firmy Carthamus a.s. Minimum dat, žádné závazky a stále se měnící „fakta“ např. o počtu projíždějících kamionů. Protože ji starosta Přísečné Němeček vyhodnotil jako takřka bezcennou, neplánoval se jejího představení na zastupitelstvu ČK vůbec účastnit, přestože byl i na něj pozván. Během následujících dní byl ale osloven občany ČK, aby se za ně ptal. Že ne všemu rozumí a nejsou si jisti, že padnou všechny „správné otázky“. Rozhodně si tam nepřišel vyřizovat účty, nebo se předvádět zastupitelům Obce Přísečná v online přenosu, jak uvedl zastupitel Mgr. Kneifl. Jeho interpretace zastupitelů Obce Přísečná mi přišla dehonestující. Oni jsou vždy na každý bod jednání připraveni a neočekávají, že za ně „úkoly“ bude dělat někdo jiný.

Záměr byl „představen“, otázky padly, vysvětlení také. Svůj názor si můžete udělat sami. Záznam je dostupný na stránkách Města Český Krumlov.

https://live.publicstream.cz/krumlov/zasedani-zastupitelstva-mesta-cesky-krumlov-c-9-2023-1061

Nejpřínosnějším výstupem z této prezentace bylo závěrečné shrnutí Mgr. Dany Kuchtové, která apelovala na zastupitele Města Český Krumlov a celý záměr v pár větách stručně a výstižně shrnula.

https://fb.watch/n-4cfBqBW1/

Tento záměr nemá žádná pozitiva pro přilehlé obyvatelstvo!

Hezký den

Markéta Němečková